О нама

Савез за школски спорт Панчева је основан 1977год. и представља градску организацију школског спорта која организује школска спортска такмичења и сарађује са 20 основних и 8 средњих школа.

Савез је део школског спорта Србије у оквиру којег се организују такмичења у 14 спортских грана, за дечаке и девојчице, на пет нивоа.

У систем школских спортских такмичења, у Панчеву, укључено је преко 5.000 ученика и ученица основних и средњих школа и 70 наставника физичког васпитања и спорта.

У програму су Олимпијске спортске игре ученика републике Србије и Спортска олимпијада школске омладине Војводинекоје се одржавају сваке 4.године.

Поред такмичења, Савез је покренуо и реализује и друге програме и пројекте у области школског спорта, са циљем да се спорт приближи деци.

Сви програми Савеза реализују се под покровитељством Града Панчева и бесплатни су за све ученике.