Пројекти

„СПОРТ У ШКОЛЕ“

Смисао програма „Спорт у школе” је да се у систем школског спорта и физичког вежбања укључи што већи број деце узраста од 6 до 11 година, да се оној деци која су заинтересована за физичке активности омогући свестран развој психофозичких способности.

Реализацијом пројекта „Спорт у школе“ деци се омогућава бављење физичком активношћу и спортом потпуно бесплатно.
Групе се формирају на основу интересовања деце и нису везане за школу или насеље. Формирају се групе до 30 деце, а не мање од 25 и организационо се деле у две групе: први и други разред – мешовито и трећи и четврти разред – мешовито. Часови/тренинзи се одржавају 2 пута недељно у терминима који су погодни за дату средину и који одговарају узрасту деце, односно од 18 до 20 часова. Програмски садржаји су дефинисани у посебном програму рада који је саставни део Годишњег програма рада Савеза за школски спорт Србије.
Пројекат је у систему школског спорта Србије.

Пројекат финансиран од сране локалне самоуправе, од школске 2016/2017. године, спроводи се у 6 основних школа:
ОШ „Јован Јовановић Змај“,
ОШ „Бранко Радичевић“,
ОШ „Мика Антић“,
ОШ „Гоце Делчев“, Јабука,
ОШ „Аксентије Максимовић“, Долово и
ОШ „Вук Караџић“, Страчево

Савез за школски спорт Србије, од школске 2012/2013. године финансира реализацију пројекта у две основне школе:
ОШ „Исидора Секулић“ и
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Омољица.

 

ЂАК РЕПОРТЕР

Идеја пројекта је да ученици основних и средњих школа, чланови новинарских секција, извештавају са школских спортских такмичења, спортских дешавања у својој школи или граду. Овим пројектом покреће се пројекат дечјег спортског новинарства и остварује корелација наставних предмета: физичко васпитање и српски језик.

Основни циљ је праћење, објављивање и информисање о школским спортским такмичењима, спортским догађајима, о раду школских спортских секција, Савеза за школски спорт Панчева, Савеза за школски спорт Србије и њених чланова, укључивање у систем школског спорта ученика и ученица који имају афинитет ка новинарству и афирмација школских новинарских секција.

Најбоље репортаже се објављују у дечијем спортском часопису „Пламенко“ и у оквиру емисије Школски спорт.